Aktualna wersja mMedica - wersja 5.6.0.7745; Aktualna wersja eRejestracja - 5.6.0.1

edm

  1. w odniesieniu do recepty:
   • obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 – do 31 grudnia 2018 r.;
   • obowiązek wystawiania recepty w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2020 r.;
  2. w odniesieniu do skierowania:
   • obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1- do 30 czerwca 2019 r.;
   • obowiązek wystawiania skierowania w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2021 r.;
  3. pozostała EDM (tj. dokumenty wskazane w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 13 ustawy):
   • obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej – od 1 stycznia 2019 r.;
   • obowiązek zgłoszenia przez usługodawców do CSIOZ gotowości podłączenia swoich systemów do platformy P1 w zakresie wymiany EDM za pośrednictwem SIM – do 31 grudnia 2019 r.;
   • obowiązek wymiany za pośrednictwem Platformy P1 – od 1 stycznia 2021 r.

  Źródło: Ministerstwo Zdrowia