Aktualna wersja mMedica - wersja 5.6.0.7745; Aktualna wersja eRejestracja - 5.6.0.1

Ukazała się nowa wersja programu mMedica 5.1.5.0, która miedzy innymi wprowadza zmiany zgodnie z opublikowanymi dnia 15 maja 2015 rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Pozostałe zmiany wprowadzone w programie.

Wersja mMedica 5.1.5.0 do ściągnięcia (po zalogowaniu).