Podsumowując najważniejsze korzyści płynące z używania modułu AsystentMD® to: